Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kodniu

Konkurs Moja Pisanka

Utworzono dnia 23.02.2021

Zapraszamy do udziału w Konkursie Moja Pisanka.
Szczegóły w regulaminie znajdującym się poniżej.

konkurs moja pisanka, dla mieszkańców gminy kodeń, kategoria 1 - dzieci do lat 15 - pisanka rysunek, kategoria 2 - bez ograniczeń pisanka tradycyjna, regulamin na stronie domkulturywkodniu.pl, termin do 15 marca 2021 r.

 

REGULAMIN KONKURSU „MOJA PISANKA”

 I. ORGANIZATOR:

Organizatorem konkursu „Moja Pisanka” jest Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kodniu z siedzibą w Kodniu, przy ul. Rynek 4, zwanego dalej GCKSiT.

II. CELE KONKURSU:

- rozwijanie twórczej wyobraźni i aktywności plastycznej dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkoły podstawowej,

- stworzenie mieszkańcom gminy Kodeń możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych,

- zainteresowanie obyczajami i tradycjami związanymi z tradycją obchodzenia Świąt Wielkanocnych.

III. PRZEDMIOT KONKURSU:

Przedmiotem konkursu jest:

Kategoria I : wykonanie pracy plastycznej w postaci rysunku przedstawiającego pisankę  z wykorzystaniem szablonu zamieszczonego na stronie domkulturywkodniu.pl;
Kategoria II : wykonanie pisanki metodą tradycyjną, z zachowaniem tradycyjnej sztuki pisania i wzorów charakterystycznych dla terenów Lubelszczyzny;

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Konkurs adresowany jest do mieszkańców gminy Kodeń.

2. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie w postaci maila zdjęcia pracy wraz z załącznikami nr 1 i 2 niniejszego regulaminu.

3. W przypadku osób nieletnich w ich imieniu oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 podpisują przedstawiciele ustawowi.

4.  Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu w całości.

V. FORMA PREZENTACJI PRACY KONKURSOWEJ:

Kategoria I : pracę wykonaną przy wykorzystaniu szablonu dostępnego na stronie domkulturywkodniu.pl należy ozdobić przy użyciu kredek, farb, kolorowego papieru, bibuły, kolorowych gazet, itp. Nie należy używać gotowych elementów ozdobnych.
Kategoria II : pisanki tradycyjne należy wykonać techniką pisania woskiem.

2. Prace konkursowe powinny zawierać metryczkę z danymi uczestnika (załącznik nr 2):

- imię i nazwisko autora, jego wiek (w przypadku osób nieletnich), miejscowość oraz numer kontaktowy do autora pracy lub do rodzica/opiekuna w przypadku dzieci nieletnich.

3. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę.

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH:

1. Zdjęcie lub skan wykonanej pracy należy przesłać na adres poczty e-mail: domkulturywkodniu@wp.pl do dnia 15 marca 2021 r. W tytule maila należy wpisać: „Konkurs Moja Pisanka”.

2. Do maila należy dołączyć wypełnioną metryczkę i oświadczenie, które stanowią załączniki niniejszego regulaminu.   

3. Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w Regulaminie konkursu lub złożone po upływie terminu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.

VIII. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD:

1. Wyboru laureatów konkursu plastycznego dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora GCKSiT w Kodniu.

2. Komisja oceni zgodność prac z tematyką oraz walory artystyczne i estetykę prac.

3. Decyzja Komisji Konkursowej o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

4. O sposobie odbioru nagród zostaną poinformowani autorzy wyróżnionych prac.

IX. DODATKOWE INFORMACJE:

1. Informacji na temat konkursu udziela Instruktor GCKSiT w Kodniu – Ewa Rafałko  - e-mail: domkulturywkodniu@wp.pl.

2. Zdjęcia wyróżnionych prac zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej GCKSIT w Kodniu – domkulturywkodniu.pl.

X. KLAUZULA INFORMACYJNA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest jest Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kodniu, 21-509 Kodeń, ul. Rynek 4, tel. (83) 354-41-37, e-mail: domkulturywkodniu@wp.pl.
Funkcję inspektora ochrony danych pełni Adam Purc, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: iod@adampurc.pl.
Pani/Pana i dziecka dane osobowe przetwarzane będą w celu: organizacji i promocji w GCKSiT w Kodniu Konkursu Moja Pisanka, a w szczególności do:

3.1. Sporządzenia listy uczestników,

3.2. Napisania relacji na stronie internetowej oraz materiałów prasowych,

3.3. Utworzenia galerii zdjęć na stronach internetowych,

na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Zgodnie z obowiązującym prawem Administrator może przekazać dane podmiotom przetwarzającym je na jego zlecenie (np. w celu przygotowania relacji z wydarzenia) oraz w przypadku złamania przepisów prawa podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów (np. policji).
Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania wydarzenia, a następnie archiwizowane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach /Dz.U. z 2018 r. poz. 217/.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Ma Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego odpowiedniego organu zgodnie z wymogami prawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Podanie danych osobowych przez Panią/Pana do celów związanych z realizacją wydarzenia jest dobrowolne. Brak zgody na podanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości udziału w wydarzeniu.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

ZAŁĄCZNIKI:

Szablon pisanki

Utworzono dnia 23.02.2021, 10:28

Regulamin Konkursu Moja Pisanka

Utworzono dnia 23.02.2021, 10:28

INFORMACJA

Wszystkie zdjęcia i materiały graficzne znajdujące się na stronie domkulturywkodniu.pl objęte są prawami autorskimi.

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Biuletyn Informacji Publicznej

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 123

W poprzednim tygodniu: 131

W tym miesiącu: 530

W poprzednim miesiącu: 536

Wszystkich: 15292