Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kodniu

Pomoce dydaktyczne

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na

zakup, montaż i dostawę wyposażenia, sprzętu , mebli na potrzeby realizacji projektu pn. „Kluby Seniora w Gminie Kodeń” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata
2014-2020; oś priorytetowa 11 Włączenie Społeczne; Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego dla zamówień o wartości powyżej 50 000,00 PLN. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z póź. zm.).Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z 19 lipca 2017 r.

 

Data utworzenia 15.01.2019

ZAŁĄCZNIKI:

								

"Zaproszenie do złożenia oferty na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych"

Utworzono dnia 11.06.2019, 08:39

Zaproszenie do złożenia oferty_pomoce dydaktyczne_sprzęt_Kodeń

Załącznik 1

Utworzono dnia 05.06.2019, 07:54

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik 2

Utworzono dnia 05.06.2019, 07:54

Formularz Ofertowy

Załącznik 3

Utworzono dnia 05.06.2019, 07:53

Oświadczenie

INFORMACJA

Wszystkie zdjęcia i materiały graficzne znajdujące się na stronie domkulturywkodniu.pl objęte są prawami autorskimi.

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Biuletyn Informacji Publicznej