Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kodniu

Instruktor ekologiczno - ogrodniczy

Kodeń, dnia 16.01.2019 r.
 

ZAPROSZENIE

 

do złożenia oferty w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na

wybór personelu projektu –INSTRUKTORA- do prowadzenia zajęć ekologiczno - ogrodniczych w Klubach Seniora w związku z realizowaniem projektem pn. „Kluby Seniora w Gminie Kodeń” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020; oś priorytetowa 11 Włączenie Społeczne;
Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

 

Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego dla zamówień o wartości powyżej 50 000,00 PLN. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z póź. zm.).Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z 19 lipca 2017 r.

 

Data utworzenia 16.01.2019

ZAŁĄCZNIKI:

								

"Zaproszenie do złożenia oferty"

Utworzono dnia 05.06.2019, 08:07

Zaproszenie do złożenia oferty_Ekologiczno_ogrodnicze_zajęcia

INFORMACJA

Wszystkie zdjęcia i materiały graficzne znajdujące się na stronie domkulturywkodniu.pl objęte są prawami autorskimi.

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Biuletyn Informacji Publicznej