Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kodniu

Zapytanie ofertowe

Utworzono dnia 22.11.2019

ZAPROSZENIE
do złożenia oferty w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na
dostawę i sprzedaż produktów i półproduktów spożywczych na potrzeby projektu pn. „Kluby Seniora w Gminie Kodeń”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020; oś priorytetowa 11 Włączenie Społeczne; Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne
Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego dla zamówień o wartości powyżej 50 000,00 PLN. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z póź. zm.).Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z 22 sierpnia 2019 r.

Data utworzenia 22.11.2019 r.

ZAŁĄCZNIKI:

zaproszenie do składania ofert

Utworzono dnia 26.11.2019, 12:48

zał. nr 4 - oświadczenia

Utworzono dnia 26.11.2019, 12:47

zał. nr 2 - asortyment zajęcia kulinarne

Utworzono dnia 26.11.2019, 12:46

zał. nr 2 - asortyment przerwa kawowa

Utworzono dnia 26.11.2019, 12:46

zał. 1a i 1b wykaz produktów i półproduktów

Utworzono dnia 26.11.2019, 12:45

zał. 3 - oświadczenie o braku powiązań

Utworzono dnia 26.11.2019, 12:44

INFORMACJA

Wszystkie zdjęcia i materiały graficzne znajdujące się na stronie domkulturywkodniu.pl objęte są prawami autorskimi.

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Biuletyn Informacji Publicznej